Over Ons

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is een onafhankelijke regulerende instantie die belast is met het toezicht op de elektriciteits- en gasmarkten in België. Onze opdracht bestaat erin ervoor te zorgen dat deze markten op een eerlijke, transparante en efficiënte manier werken en dat de consumenten toegang hebben tot betrouwbare en betaalbare energie

Wie we zijn

De CREG is lid van het Agentschap voor de samenwerking tussen Europese regelgevers (ACER), dat de samenwerking tussen Europese energieregulatoren bevordert en zorgt voor marktintegratie en harmonisatie van regelgevende kaders. De CREG is ook actief lid van de Raad van Europese energieregulatoren (CEER), een Europese vereniging zonder winstoogmerk die alle onafhankelijke nationale regulerende instanties van de EU-lidstaten en van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) verenigt.

Heb je hulp nodig?

Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

U kunt ons bereiken door het onderstaande formulier in te vullen of door de volgende contactknop te gebruiken.