Welkom op het digitaal platform, gecreëerd en beheerd door de CREG, in het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten

Deze aangifte heeft enkel betrekking op installaties met een minimaal geïnstalleerd vermogen van 1 MW (1.000 kW) die elektriciteit produceren uit de bronnen opgesomd in artikel 7.1 van de (EU) verordening 2022/1854:
  • a) windenergie
  • b) zonne-energie (zowel thermische als fotovoltaïsche zonne-energie)
  • c) geothermische energie
  • d) waterkracht zonder reservoir
  • e) biomassabrandstoffen (vaste of gasvormige biomassabrandstoffen), met uitzondering van biomethaan
  • f) afvalstoffen
  • g) kernenergie
  • h) bruinkool
  • i) ruwe aardolieproducten
  • j) turf

Residentiële verbruikers met zonnepanelen op hun dak moeten deze aangifte dus niet invullen.